головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас
Популярне


Запрошуємо інвесторів до співпраці
Запрошуємо інвесторів в м. Козятин (Часткове, повне надання корпоративних прав )

Бізнес-каталог
 
перейти до каталогу

День захисту дітей Вок­зал стан­ції Ко­зя­тин - пам'ят­ка ар­хі­тек­ту­ри 19 ст. 1 черв­ня до Дня за­хис­ту ді­тей гос­тин­но відк­ри­ває свої две­рі для всіх юних від­ві­ду­ва­чів та да­рує без­кош­тов­ну ці­ка­ву екс­кур­сію. Ми з ва­ми по­ри­не­мо в ней­мо­вір­ну ат­мос­фе­ру твор­чос­ті зас­лу­же­но­го ху­дож­ни­ка Ук­раї­ни Оле­га Шуп­ля­ка, ру­ши­мо у манд­рів­ку в ми­ну­ле за до­по­мо­гою пор­та­лу ча­су, за­зир­не­мо у най­ці­ка­ві­ші та най­таєм­ни­чі­ші ку­точ­ки вок­за­лу, про­ве­де­мо за­хоп­ли­ві екс­пе­ри­мен­ти, змо­же­мо здійс­ни­ти най­за­по­віт­ні­ші мрії. На вас че­ка­ти­ме сп­равж­ня ці­ка­ва при­го­да.
За­ві­тай­те до нас 1 черв­ня і ви не по­жал­кує­те.
Те­ле­фон для до­ві­док 0937311641

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Музей вокзалу станції Козятин висловлює подяку Іващенку ... Му­зей вок­за­лу вис­лов­лює щи­ру по­дя­ку Іва­щен­ку Ва­ле­рію Бо­ри­со­ви­чу за ме­це­натсь­ку до­по­мо­гу у виг­ля­ді ди­тя­чих кни­жок для юних від­ві­ду­ва­чів вок­за­лу стан­ції Ко­зя­тин - пам'ят­ки іс­то­рії 19 ст.

Детальніше...
Коментарі (1)|Категорія: |Поділитись:
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Памятаєм, перемогаєм ! Па­мя­таєм, пе­ре­мо­гаєм, віч­на па­мять і ша­на , ні­ко­ли не за­бу­дем !

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Новини України|Поділитись:
Коментарі (1)|Категорія: |Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...503

 

Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.035 с.
Цю сторінку переглянуто: 1011323 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua