головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас


Через рік про виконання Програми розвитку підприємництва в 2017-2018 рр

14-03-2018 21:27:07

 Відмінили попередню. Обговорили нову і прийняли !

 Програму розвитку малого і середнього підприємництва в м. Козятині на 2017-2018 роки

 Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , ст. 10 Закону України „Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, враховуючи рекомендації постійних комісій,  міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва в м. Козятині на 2017-2018 роки та Заходи щодо її реалізації (додаток 1).

 

 1. Організацію виконання, звітність про хід і результати виконання Програми в цілому покласти на  управління економіки, регіонального розвитку та інвестицій міської ради .

 

 1. Зобов’язати керівників структурних підрозділів міської ради, місцевих органів виконавчої влади, визначених відповідальними за виконання Заходів щодо реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Козятині надавати письмову інформацію про хід виконання програмних заходів до управління економіки, регіонального розвитку та інвестицій міської ради протягом 5-ти днів з моменту закінчення терміну виконання заходу.

 

 1. Визнати таким, що втратило чинність  рішення 43 сесії міської ради 6 скликання від 26.12.2014 року № 1196-УІ «Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва в м. Козятин на 2015-2016 роки».

 

 4.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські        комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, надзвичайних ситуацій, охорони довкілля та підприємницької діяльності, регіонального розвитку і інвестицій, та захисту прав споживачів (Гриб В.В.)

 

Міський голова                                       О. Пузир

 

З.Голубовська

 

В.Гриб

 

В.Пахольчук

Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 рр затверджено рішенням Козятинської міської ради 

 ЗМІСТ

 

ВСТУП

5

РОЗДІЛ 1. Стан, аналіз проблем і перспектив розвитку підприємництва у місті .

6

РОЗДІЛ 2. Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.

8

 

РОЗДІЛ 3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

9

РОЗДІЛ 4. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва.

10

 

РОЗДІЛ 5. Підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва.

11

Головна мета завдання і проблеми Програми

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика

Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Козятині

на 2017-2018 роки

 

 1.  

Загальна характеристика міста:

Площа території (тис.км.кв.)                                                      – 0,0124

Кількість населення (тис. чол.)                                                   -  25,0

Специфіка                                                                                       –    залізничний вузол

Відсоток безробітних до всього працездатного населення(%) – 3,0

 1.  

Дата затвердження Програми  (найменування і номер відповідного рішення)

Розпорядження міського голови від   14.11.2016 року №871 -р “Про розроблення Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Козятин на 2017-2018 роки”

 1.  

Головний замовник Програми

 

Головний розробник Програми

 

Співрозробники:

Козятинська міська рада

 

Управління економіки, регіонального розвитку та інвестицій  міської ради

 

Управління, відділи міської ради, Міськрайонний центр зайнятості, ОДПІ,  ГО підприємців м. Козятина

 1.  

Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

Забезпечення  розвитку малого і середнього підприємництва, збільшення питомої ваги малого підприємництва у господарській діяльності міста, забезпечення зайнятості  населення за рахунок створення нових робочих місць, створення  привабливих інвестумов та консультативної підтримки підприємців міста. Створення умов для  започаткування роботи нових підприємств та покращення функціонування існуючих за рахунок запровадження обліку активів міста, створення умов добросовісної конкуренції у сфері  держзакупівель та наданні муніципальних послуг, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, створення системи інформування про інвестиційні можливості міста, створення позитивного іміджу міста в цілому

 1.  

Перелік пріоритетних завдань Програми

І. Покращення регуляторного середовища

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва

ІУ. Підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації  Програми в динаміці змін цільових показників: 

Дані станом на початок дії Програми         (прогноз)

Очікувані показники (прогноз)

       % вик.

Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва (МСП)(од.) в т.ч.:

 - малих підприємств;

 - фізичних осіб – підприємців

Кількість МСП на 10 тис. осіб наявного населення (од.) в т.ч.:

- малих підприємств

- фізичних осіб – підприємців

 

1554

   74

1480

 

     622

       30

     592

 

1566

   76

1490

 

626

30

596

 

100,8

102,7

100,7

 

100,6

100,0

100,6

5.Надходження до місцевого бюджету від  суб’єктів  МСП  ( тис. грн. )

10500

11500

       109,5

6. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів  малого і середнього підприємництва (одиниць):

11

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

9. Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

130

140

 1.  

Терміни і етапи реалізації Програми

2017-2018 роки

 1.  

Джерела фінансування Програми

Цільові кошти з міського бюджету, кредитні кошти  , внутрішні резерви МСП , кошти міськрайонного центру зайнятості, інші джерела не заборонені законодавством.

 1.  

Система організації контролю за

виконанням Програми

 

Інформування міської ради про стан виконання Заходів Програми . Щоквартальна звітність міської ради в ОДА про хід реалізації міської  Програми в рамках Регіональної програми розвитку малого і середнього  підприємництва на 2015-2016 роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП        

          Мале  і середнє підприємництво (МСП) – важливий чинник сталого економічного зростання та створення нових робочих місць. Рівень розвитку малого і середнього підприємництва є одним із критеріїв оцінки діяльності місцевої влади. В сучасних умовах стоїть актуальне завдання – використати переваги підприємницького сектору як мобільної, гнучкої і ефективної системи господарювання, організації товарного виробництва, торгівлі, послуг, інших видів підприємницької активності для піднесення і структурної перебудови економіки міста, підвищення рівня зайнятості та добробуту населення.   

          Підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами  та послугами, сприяє у послабленні монополізму, у здоровій конкуренції, створює додаткові робочі місця, має високу мобільність, формує  соціальний прошарок підприємців-власників.

          Формування режиму максимального сприяння малому і середньому бізнесу є одним із головних завдань діяльності Органів місцевого самоврядування, що постійно вимагає удосконалення функцій управління та узгодження  спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері підприємництва на регіональному рівні, цього вимагають і процеси поглиблення ринкових перетворень та розвитку позитивних тенденцій економіки міста.

       Програма визначає мету, завдання та шляхи розв’язання проблем у сфері малого і середнього бізнесу, виходячи із реальної ситуації в соціально-економічному розвитку  міста. Заходи програми підготовлено з дотриманням положень антимонопольного законодавства та базуються на конкретних пропозиціях структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, громадських об`єднань, підприємців. У зв’язку з браком коштів на фінансування програми в міському бюджеті, заходи розроблені для реалізації програми потребують фінансування за рахунок коштів інвестора, та кошти виконавців певних заходів, обласного бюджету.

       Програма ґрунтується на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку міста за попередні роки, зокрема, сфери розвитку підприємництва, визначення основних зовнішніх та внутрішніх чинників, які стримують розвиток малого і середнього підприємництва і визначає основні цілі та пріоритеті, щодо підтримки малого і середнього підприємництва в місті, а також заходи щодо їх досягнення.  

      В основу програми покладені положення:

 ЗУ «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «По адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про затвердження Порядку часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами» та ін.

     Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Козятин на 2017-2018 роки є одним із важливих інструментів реалізації Державної політики сприяння розвитку малого і середнього підприємництва.  

 

РОЗДІЛ 1. Стан , аналіз проблем і перспектив розвитку підприємництва в місті на 2015-2016 роки.

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м. Козятині на 2017 – 2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні ” , ст.10 Закону “Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні ”  №4618-VI, п.5 розділу ІІІ «Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», затвердженої Законом від 21.12.2000 №2157-ІІІ, інших  нормативних актів з питань підприємницької діяльності.

Програма сформована за принципом спадкоємності  до міської програми розвитку малого підприємництва на 2015 - 2016 рр. та плану дій з реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку області щодо подальшого розвитку малого і середнього бізнесу.

МСП є суттєвим ресурсом розвитку міста. Суб’єкти підприємницької діяльності створюють нові робочі місця, беруть участь в фінансуванні соціально-культурних заходів, у благоустрої міста.  

До святкових дат  виконавчими органами ради спільно з громадськими об’єднаннями підприємців міста організовувались виставки-продажі продовольчих та промислових товарів, конкурси.  

Для спрощення видачі документів дозвільного характеру працює Дозвільний центр відділу ЦНАП виконкому міської ради, який організаційно здійснює координацію дій для спрощеної процедури видачі документів дозвільного характеру за принципом «організаційної єдності» з усіма дозвільними структурами на рівні міста та за принципом «єдиного вікна» .

Станом на 01.01.2017р. в місті обліковується 1561 діючих суб’єктів МСП – юридичних осіб (МП) 74 та 1487 фізичних осіб-підприємців, на 01.01.2016р. – 1589 суб’єктів МСП – юридичних осіб(МП) 75 та 1514 ФОП. З 2011р. триває тенденція по зменшенню кількості ФОП, що пояснюється набуттям чинності новим Податковим кодексом та обов’язковістю сплати і розміром єдиного соціального внеску, складною економічною ситуацією в країні.

 

 Якщо розглядати розподіл СМП за видами економічної діяльності, то  78% всіх суб’єктів підприємницької діяльності займає оптова і роздрібна торгівля, 15% - сфера послуг, діяльність у сфері транспорту - 6% та інші сфери діяльності - 1%. Кількість діючих суб’єктів МСП на 10 тисяч наявного населення  становить  622, 01.01.2017р. – 622, на 01.01.2018р.- 626.

У 2015р. зареєстровано 110 СПД (в т.ч. 10 юросіб та 100 ФОП) та припинили ді-яльність 218( у т.ч. 2 юросіб і 216 ФОП), у 2016 р. зареєстровано  104 СПД(в т.ч  24 юросіб і 80 ФОП) та припинили діяльність 152 (в т.ч.3 юрособи і  149 ФОП).

 

 

 

   Питома вага малих підприємств, які отримали збиток становить за 2015 р. – 35,6 %,  за 2016 р. – 35%(прогноз), прогноз на 2017р.-32%.

За  2015 рік питома вага надходжень до місцевого бюджету від діяльності МСП – 11,7%, за 2016 рік - 12% , в 2017р.прогнозується 12,5%, в 2018р.(прогноз) - 13,1%.

Міська рада співпрацює з Козятинським МРЦЗ по наданню безробітним одноразової допомоги для започаткування ними підприємницької діяльності. У 2015 р. центром зайнятості за рахунок Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття 2 безробітним виплачено одноразову допомогу для започаткування власної справи на суму 34,36 тис. грн.

Також, в 2016 р. професійне навчання пройшли 22 особи з числа безробітних, в 2015р.-82. Навчання здійснювалось, як на місцевій базі, так і в м. Вінниці.

Міська влада сприяє підприємницьким структурам, що працюють у пріоритетних напрямах, у наданні їм в оренду нежитлових приміщень, відведенні земельних ділянок і ін. За 2016 рік 9 СПД  оформили (продовжили) договори оренди землі в загальній площі 3,0 га, викупили 4 земельних ділянки  площею 0,21 га , а в 2015 р. 12 суб’єктів підприємницької діяльності оформили (продовжили) договори оренди землі в загальній площі 3,4 га, викупили 12 земельних ділянок загальною площею 0,76 га. Міською радою прийнято ряд рішень, якими затверджено 6 маршрутів, де всі 6 працюють в режимі маршрутного таксі, на цих маршрутах працює 8 одиниць рухомого складу загальною пасажиромісткістю 336 місць.

В 2015 р. 14 суб’єктам підприємницької діяльності надано погодження на розміщення  об’єктів торгівлі та сфери послуг, в 2016р. - 5.

Міська рада співпрацює з міською громадською організацією комітет підприємців, ГО « Союз підприємців міста Козятина» та іншими ГО підприємців.

 

РОЗДІЛ 2. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.

         Одним із завдань виконавчих органів міської ради впродовж 2015-2016 рр. було забезпечення виконання законодавчих та інших нормативних актів, спрямованих на поліпшення бізнес-клімату . Нормативним підґрунтям стали Закони „Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та інші, відповідно до яких на виконавчі органи міської ради законодавець поклав функції координації та контролю.

       Виконавчими органами міської влади згідно вимог Закону  “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  забезпечується  дотримання порядку прийняття регуляторних актів, на офіційному сайті міської ради регулярно оприлюднюються реєстр (щоквартально) та тексти чинних регуляторних актів міської ради, інша інформація про регуляторну діяльність.

      Вдосконалення нормативного регулювання підприємницької діяльності направлене на удосконалення нормативно-правових актів загальнодержавного та місцевого рівня, організації контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток підприємництва. 

      Основною метою є подальша перебудова регуляторної політики, спрямована на створення сприятливого підприємницького середовища, забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів влади та суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання. Оптимальне нормативне регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні передбачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність.

      Пріоритетними завданнями у напрямку вдосконалення правового забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва у місті є:

- широке залучення суб’єктів малого підприємництва, об’єднань і спілок підприємців та громадських організацій  до вирішення проблем соціально-економічного розвитку шляхом виконання заходів з оприлюднення і обговорення проектів регуляторних актів;

- підвищення професійного рівня посадових осіб з питань регулювання та підтримки підприємництва;

- підготовка пропозицій органам державної влади з питань удосконалення чинного законодавства в сфері господарської діяльності;

- спрощення реєстраційних та дозвільних процедур для усунення перешкод розвитку підприємницької діяльності;

- оперативне доведення до підприємців інформації та роз’яснень щодо нових  нормативно – правових актів.

      Одним із основних напрямків Програми є постійне проведення  громадськими організаціями підприємців, бізнес – структурами, фіскальними органами семінарів та «круглих столів» для підприємців з різних аспектів введення підприємницької діяльності, проведення  податковими органами міста інформаційно – роз’яснювальної роботи серед платників податків щодо висвітлення актуальних питань щодо спрощеної системи оподаткування, системи адміністрування податків та існуючих змін у законодавстві щодо податкової системи. 

      Реалізація зазначених заходів сприятиме збалансованості у регуляторній діяльності та зниженню адміністративного тиску на сектор малого і середнього підприємництва.

 

РОЗДІЛ 3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка МСП у місті передбачає мобілізацію фінансових ресурсів з усіх джерел відповідно до діючого законодавства , інформування суб'єктів господарської діяльності щодо послуг, які надають банківські та небанківські кредитно-фінансові установи міста, надання одноразової допомоги з безробіття на започаткування підприємницької діяльності, сприяння  залученню МСП до міжнародних програм співробітництва, тощо.  Фінансова допомога в різноманітних її формах буде здійснюватись шляхом конкурсного відбору бізнес-проектів, де перевага буде надаватись  проектам, що сприяють створенню нових робочих місць, спрямовані на розвиток пріоритетних галузей економіки міста, використання місцевих природних, матеріальних та трудових ресурсів, впровадження  енергозберігаючих та екобезпечних технологій, виробництво конкурентоспроможної та високотехнологічної продукції, передбачають модернізацію виробництва.

З метою розширення можливостей доступу суб’єктів МСП до фінансово-кредитних ресурсів, потрібних для їх розвитку, планується організувати виконання комплексу заходів за наступними напрямками:

-        використання затвердженого сесією міської ради  від 27.10.2006р.№ 292  механізму часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (п.2 ст.16 Закону«Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва») ;

-        впровадження спільно з ГО підприємців гнучкої інвестиційної підтримки МСП, орієнтованої на виробничу та інноваційну сфери.

В зв’язку з нестабільним становищем на фінансовому ринку, яке склалося в цілому у державі, починаючи з 2009 року, суб’єкти підприємництва міста не  брали участь в конкурсі, а в 2012-2016р. р. зазначені кошти не були передбачені в бюджеті міста. Робота в цьому напрямку буде продовжена.

Фінансова допомога , як важіль стимулювання розвитку  підприємницької діяльності буде надаватись на основі співфінансування і здійснюватиметься  шляхом конкурсного відбору проектів. Пріоритетними є бізнес-проекти та суб’єкти МСП , що забезпечують:

-        розвиток пріоритетних галузей міста або видів діяльності;

-        створення нових робочих місць і самозайнятість соціально вразливих категорій населення (безробітних, інвалідів, молоді, жінок).

       Перевагу матимуть некапіталоємні проекти, що передбачають очевидний ефект для економічного розвитку міста. Підтримка надаватиметься бізнес-проектам, спрямованим на впровадження  енергоефективних технологій, розвиток міської інфраструктури, оновлення технологічної бази виробництва.

Виконком міської ради проводить постійне інформування на офіційному сайті  міської ради щодо комерційних пропозицій, партнерства вітчизняних та іноземних компаній, надає оголошення стосовно запрошень до участі у виставках, презентаціях нових видів товарів, технологій та ін.

 

РОЗДІЛ 4. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва.

           Ресурсна та інформаційна підтримка є важливою складовою для успішного ведення бізнесу і ресурсом, здатним економити і ефективно використовувати у суспільному виробництві інші ресурси: матеріальні, фінансові, людські тощо.

Комплекс заходів з підтримки суб'єктів МСП  базується на принципах відкритості надання ресурсів територіальної громади міста  суб'єктам господарювання та передбачає подальше оновлення реєстру нежитлових приміщень, об'єктів незавершеного будівництва , обладнання, які можуть бути передані підприємцям в оренду чи пропонуються до продажу з оприлюдненням у місцевих засобах масової інформації.

Інформаційна підтримка розвитку МСП у місті охоплює заходи, спрямовані на використання мережі Інтернет для інформування та  консультування підприємців, використання можливостей  ЗМІ для  висвітлення актуальних питань у сфері господарської діяльності, розповсюдження інформації про діяльність суб'єктів МСП, формування позитивної суспільної думки про МСП .

Більшість малих підприємств, особливо новоутворених, мають обмежені власні ресурси. Враховуючи це, головними завданнями Програми в цьому напрямку є надання суб’єктам МСП підприємництва відповідної допомоги з боку місцевих органів влади, зокрема, шляхом:

-        ведення баз даних щодо фондів нежитлових приміщень, незавершеного будівництва, виробничих площ;

-        забезпечення доступу суб’єктів малого бізнесу до майнових баз даних;

-        забезпечення спеціальних умов при передачі комунального майна суб’єктів малого бізнесу (з передбаченням пільг) на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу;

-        зниження орендної плати для малих підприємств, що працюють за пріоритетними напрямками.

Інформування суб’єктів господарювання здійснюється шляхом розміщення інформації на веб – сторінці Козятинської міської ради  www.komr.gov.ua.

    Для ресурсної підтримки МСП передбачається залучення його суб’єктів до виконання державних і регіональних замовлень за бюджетні кошти (закупка товарів для потреб держави, регіону, міста, виконання робіт з: благоустрою території, житлово-комунального обслуговування населення, утилізації сміття, ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, виробництва продукції, надання послуг  населенню).

Функціонування системи інформаційного забезпечення, а саме:

-        дія системи інформування про ділові та інвестиційні можливості регіону, яка міститиме дані про наявні земельні ділянки, нежитлові та виробничі площі, ресурсну і товарну бази, постачальників товарів та послуг,  комерційні пропозиції  підприємств;

-        організація місцевих та участь у регіональних виставках-ярмарках;

-        участь підприємців в конференціях, виставках, семінарах і конкурсах з метою обміну досвідом, використання інноваційних ідей;

-        забезпечення публічного обговорення проектів регуляторних актів, які  впливають на ринкове середовище, своєчасне доведення виданих регуляторних актів до суб’єктів підприємницької діяльності.

Посилення ролі громадської складової підтримки підприємництва вимагає вдосконалення механізмів взаємодії місцевих органів влади з самоврядними організаціями МСП на принципах залучення їх до розробки проектів нормативних актів, забезпечення громадського контролю за виконанням регуляторних процедур, участі в роботі круглих столів, нарад, робочих груп, конкурсних комісій з обговорення бізнес-проектів, тощо.

Виконання  цих заходів  сприятиме підвищенню ефективності роботи підприємств у сфері МСП .

 

РОЗДІЛ 5. Підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва

         На сучасному етапі значну увагу необхідно приділяти питанням підвищення кваліфікації кадрів МСП та навчанню незайнятого населення міста основам підприємницької діяльності, що передбачає здійснення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації представників бізнесу, підготовки та перепідготовки кадрів місцевих органів управління для роботи в умовах ринкової економіки; створенні інформаційно-консультативного центру/ бізнес-центру; продовження створення умов для самозайнятості незайнятого населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних за професіями, які дають змогу займатися підприємницькою діяльністю; розробці спеціальних навчальних програм для залучення до підприємництва соціально-незахищених категорій населення. Планується, що в період 2017-2018р.р. пройдуть підготовку, перепідготовку  та підвищення кваліфікації  137 осіб за кошти МРЦЗ.

 

  Головна мета, завдання і проблеми Програми

 

Метою Програми є: створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього       підприємництва   в        місті,                   підвищення          рівня конкурентоспроможності, інноваційності, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності, консолідація дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,       суб’єктів           підприємництва, громадських організацій         та об’єднань підприємців на розв’язання актуальних проблем, що заважають підприємницькій діяльності, формування і впровадження ефективної системи підтримки і захисту бізнесу.

 

Основні завдання Програми: 

 • налагодження ефективних відносин між владою і бізнесом для покращення соціально-економічного розвитку громади міста;
 • підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємницької діяльності;
 • сприяння формуванню стабільної та сприятливої законодавчої бази для ефективного розвитку підприємництва;
 • сприяння впровадження інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на модернізацію виробництва та налагодження випуску нових видів продукції;
 • підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг;
 • запровадження оптимальних розмірів місцевих податків і зборів;
 • здійснення фінансової підтримки незайнятого населення в започаткуванні власної справи;
 • сприяння в запровадженні суб’єктами підприємницької діяльності енергозберігаючих технологій;
 • підвищення рівня поінформованості щодо незадіяних виробничих площ, вільних нежитлових приміщень, незавершеного будівництва та сприяння в передачі їх підприємцям;
 • заохочення до здійснення підприємницької діяльності шляхом проведення урочистостей з нагоди Дня підприємця та відзначення їх професійних досягнень на інших святкових заходах;
 • розміщення в засобах масової інформації відомостей про проведення зустрічей, виставок, ярмарків на місцевому та державному рівнях;
 • проведення нарад, «круглих столів», засідань з метою підвищення ефективності співпраці органів місцевого самоврядування з інфраструктурою бізнесу;
 • проведення навчання суб’єктів господарювання з актуальних питань створення, розвитку та ведення бізнесу;
 • залучення суб’єктів підприємництва до зменшення рівня безробіття, створення нових робочих місць;
 • наповнення державного та місцевого бюджетів.

              Проблемні питання розвитку малого і середнього підприємництва:

.   недоступність фінансово-кредитних ресурсів;

.   податкове навантаження на бізнес;

.   недостатня інформаційна та правова обізнаність суб’єктів підприємництва;

.   недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого підприємництва;

.   низький рівень міжнародного співробітництва та гармонізації українських          стандартів з європейськими

Секретар ради                                                          К.Марченко

Минув рік, що виконали, чого досягли ?Коментарі

 
Ваш коментар
Ваше ім'я
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.009 с.
Цю сторінку переглянуто: 242 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua