головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 Торгівельна площадка в процесі розроблення. Нормативна база.
Коментарі (1)|Категорія: Торгівельна площадка ...|Поділитись:
Коментарі (0)|Категорія: Торгівельна площадка ...|Поділитись:
Порядок набуття юридичною особою статусу оптового ринку ... В Ук­раи­не до ок­тяб­ря 2011 го­да поя­вят­ся оп­то­вые рын­ки сель­хозп­ро­дук­ции в пя­ти го­ро­дах. Об этом во втор­ник, 11 ян­ва­ря, сооб­щил ди­рек­тор де­пар­та­мен­та раз­ви­тия аг­рар­но­го рын­ка Ук­раи­ны Ми­нис­терст­ва аг­рар­ной по­ли­ти­ки и про­до­вольст­вия Ана­то­лий Роз­гон.
По­ря­док на­бут­тя юри­дич­ною осо­бою ста­ту­су оп­то­во­го рин­ку сільсь­ко­гос­по­дарсь­кої ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Торгівельна площадка ...|Поділитись:
Закон України Про оптові ринки сільськогосподарської ... За­кон Ук­раї­ни Про оп­то­ві рин­ки сільсь­ко­гос­по­дарсь­кої про­дук­ції
Ска­ча­ти

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Торгівельна площадка ...|Поділитись:
Козятинський район. Опис для інвесторів. Ко­зя­тинсь­кий ра­йон. Опис для ін­вес­то­рів.
Ска­ча­ти

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Торгівельна площадка ...|Поділитись:
Агропромисловий комплекс Козятинського району 2010 рік Аг­роп­ро­мис­ло­вий комп­лекс Ко­зя­тинсь­ко­го ра­йо­ну 2010 рік
Ска­ча­ти

Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Торгівельна площадка ...|Поділитись:
Деякі питання надання державної підтримки сільськогосподарським ... П О С Т А Н О В А від 9 ве­рес­ня 2009 р. N 1039 Дея­кі пи­тан­ня на­дан­ня дер­жав­ної підт­рим­ки сільсь­ко­гос­по­дарсь­ким обс­лу­го­вую­чим коо­пе­ра­ти­вам. Ска­ча­ти
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Торгівельна площадка ...|Поділитись:


1 2

  }>
Реклама
Оголошення
додати оголошення
 
всі оголошення2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.011 с.
Цю сторінку переглянуто: 3160 разів
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua